vattenfall_logo.svg (1)
Vattenfall, Totalleverans vid ombyggnad av ventilationsanläggning för processlokaler och eltekniska utrymmen., Data: Total luftmängd: 108 000 m³/h

Vattenfall

Vattenfall, Drefviken Värme AB, Bollmora Värmeverk

Totalleverans vid ombyggnad av ventilationsanläggning för processlokaler och eltekniska utrymmen. Leveransen innefattar skakfilteranläggning för dammfiltrering av påfyllningsficka för fastbränslen. Entreprenaden omfattar även nytt styrsystem med brandövervakning samt ombyggnad av värmesystemet. 

 

Data:Total luftmängd: 108 000 m³/h