Miljö & miljöpolicy

Miljö 

Miljösäkring av projekt ingår som en integrerad del i Keyvent Serviceavdelning kvalitetsarbete. I dialog med våra kunder tas hänsyn till tänkbara miljöaspekter genom att alternativa lösningar diskuteras. Vår kompetens gör det möjligt att anpassa teknik för att tillvarata miljömässiga fördelar. 


Miljöpolicy

  • Vårt arbete skall styras av kretsloppsprincipen och vi skall hushålla med samtliga resurser.
  • Vi skall aktivt informera om miljöförbättrande åtgärder inom vårt affärsområde.
  • Vi skall använda varudeklarerade produkter med minimal påverkan på miljön.
  • Vårt arbete skall styras av ständiga förbättringar inom miljöområdet.
  • I det dagliga arbetet skall varje medarbetare visa ett personligt miljöansvar och följa gällande lagstiftning, miljöbestämmelser och företagets miljöpolicy.
  • Vi arbetar efter den av företaget upprättad och fastslagna miljöpolicyn.