Produkter

 • Regelbunden behovsprövad service
 • Underhållsåtgärder
 • Reparationer och/eller byte av utrustning
 • Mätning av korrosionstillväxt
 • Utbildningar
 • Mätningar/Verifieringar
 • Utredningar/Förstudier
 • Besiktningar
 • Prestandaprov
 • Drift - och skötselinstruktioner
 • OVK - besiktningar
 • Typgodkända brandtätningar


Ett bra underhåll och väl underbyggda ombyggnadsåtgärder förebygger oplanerade stopp, ökar tillgängligheten, förbättrar miljön, sparar energi, minskar underhållskostnader, ökar livslängden och förbättrar klimat/trivsel i de lokaler anläggningen verkar.

Kontinuerlig fördjupning och breddning av medarbetarnas kunskaper skall garantera att Keyvent Serviceavdelning tillför kunderna kompetens, inte bara kapacitet i form av volym.  

Keyvent Serviceavdelning skall stödja kunderna genom att fokusera på områden som kunderna själva inte har möjlighet, eller bedömer motiverat, att ha egna resurser för. 

 

 

CIRKULATIONSKYLARE
 
Keyvents kylaggregat är en bra lösning. 

 - Som en enkel och billig permanent lösning. 

 - Som komplement till den existerande anläggningen. Till exempel under de varma sommarmånaderna. 

 - Som tillfällig lösning innan man byter ut hela ventilationsanläggningen. 


Keyvents kylaggregat finns i flera olika storlekar och med varierande varvtal vilket gör det möjligt att variera köldeffekten efter behov.

 

 

FLÄKTRUM

KEYROOM, det driftklara fläktrummet för luftflöden från 75 000 m³/h upp till 350 000 m³/h. 

Specialanpassas enligt kundens behov både i materialval och och design. Självbärande konstruktion som är dimensionerad att klara alla olika typer av belastningsfall för fristående utomhusmontage. 

Levereras komplett driftklar med fläktar, luftvärmare, filter, spjäll, rörsystem, styr- och elsystem. 

Material i väggar och tak kan fås från varmgalvaniserad till rostfri plåt. 

Specialtillverkade väggelement i sandwichutförande med högt ljudreduktionstal.

Utrustningen i fläktrummet kan lätt anpassas till kundens önskemål och standard. 

Lätt att montera som kräver små och korta engagemang vid montering.

 

 

FRÅNLUFTSAGGREGAT

Enhetsaggregat för montage i takkonstruktion och speciellt anpassad för tung industri men kan även användas vid andra typer av applikationer. 

Aggregatet är kompakt med ljuddämpare på in- och utloppssida med axialfläkt för motor i luftström alternativt utanpåliggande. 

Material från varmgalvaniserad till rostfri konstruktion allt efter kundens önskemål. 

Erforderliga inspektionsluckor och elektrisk anslutning med arbetsbrytare och genomföringsrör för underliggande matning.

 

 

LJUDDÄMPARE

Ljuddämpare TYSTAREN är en patenterad egenutvecklad ljuddämpare. Speciellt lämpad för tung industri som har evakueringsflöden med svåra föroreningar och våt luft.

Den unika utformningen gör att dämparen håller sig självrensande vilket eliminerar det mesta av underhållet.

Dämparen har i det närmaste inget tryckfall utan vid vissa applikationer i befintliga installationer kan utformningen ge "tillskott" i luftflödet.

Får vi underlag på den dämpningsnivå som önskas så ger vi förslag och pris på ett utförande.

Offertförfrågan/kontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Lämna ett meddelande i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!

Kontaktpersoner