Medarbetarna

Att vidareutbilda egen personal och att anställa personal med hög teoretisk och praktisk kompetens är, och kommer att vara Keyvent Serviceavdelning viktigaste konkurrensmedel. Vi skall vidareutveckla samarbete via nätverk med andra företag för att tillförsäkra oss om kompetensförsörjning som vi själva av praktiska eller ekonomiska skäl inte skall ha i vår egen organisation. I detta nätverk ingår att nära arbeta med företagets övriga entreprenadverksamheter och dra nytta av de tekniska kompetenser som där finns.