Kvalitetspolicy

  • Företaget skall inom sitt verksamhetsområde utföra arbeten i enlighet med gjorda överenskommelser/specificerade krav så att överensstämmelse uppnås mellan vårt arbete och kundens krav och förväntningar.
  • Kvalitet är det effektivaste sättet att öka våra marknadsandelar och minska våra kostnader.
  • Du som medarbetare är i samverkan med andra ansvarig för kvaliteten i ditt arbete.
  • Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse. Mäts med regelbundna erfarenhetsåterföringsmöten.
  • Kvalitets - och miljöarbetet skall stimuleras genom personalutbildning, utveckling av arbetsmetoder och arbetsorganisation och användning av effektiva hjälpmedel.
  • Keyvent Serviceavdelning arbetar i övrigt enligt företagets kvalitetspolicy.
  • VD ansvarar för att denna policy är förstådd, tillämpad och upprätthållen på alla nivåer i organisationen.