Värderingar

Keyvent Serviceavdelning skall inge respekt och stå för hög moral, etik och miljömedvetenhet. Kunderna skall hos oss möta kvalitet, kostnadseffektivitet och kompetens. Keyvent Serviceavdelning skall utmärka sig som en förstklassig samarbetspartner genom att uppträda affärsmässigt, öppet och ärligt.