Affärsidé

Keyvent Serviceavdelning skall erbjuda funktionslösningar för att förbättra eller bibehålla befintlig inomhusmiljö till i första hand Svensk industri. 

Keyvent Serviceavdelning utför ombyggnader, service, underhåll och funktionsövervakningar av VVS anläggningar. Vi skall erbjuda kunden hög teknisk kompetens, moderna hjälpmedel och rationell hantering så att mervärden i form av effektiva, energisnåla anläggningar med hög tillgänglighet och optimerade driftkostnader erhålls. 

Keyvent Serviceavdelning skall vara ett naturligt val när ett företag, med dess speciella kompetens, behövs för att avlasta/ersätta egen personal. Genom att arbeta nära med övriga delar i företaget skall vi alltid erbjuda kunden det förmånligaste alternativet.