soedra-cell-ab.jfif
Södra Cell AB, Totalleverans av ventilations-, kyl-, och värmeanläggning vid ombyggnad av renseri och sållhus. , Total luftmängd: 155 000 m³/h 

Södra Cell AB

Projekt MSB-535, Mönsterås

Totalleverans av ventilations-, kyl-, och värmeanläggning vid ombyggnad av renseri och sållhus. Ny ställverksventilation med tillhörande kylcentral. Ombyggnad av befintlig lokalventilation med tillhörande värmecentral. Komplett styrsystem för hela anläggningen. 

 

Total luftmängd: 155 000 m³/h 

Värmecentral: 1 500 kW 

Kylcentral: 150 kW

 

 

 

 


 

 

 

Projekt MSB-535, Mönsterås

 

Totalleverans av ventilations-, kyl-, och värmeanläggning vid nybyggnad av pelletsanläggning. Ny ställverksventilation med tillhörande kylcentral. Ny lokalventilation med tillhörande värmecentral. Komplett styr- och elsystem för hela anläggningen. 

 

Data:

Total luftmängd: 120 000 m³/h

Värmecentral: 700 kW 

Kylcentral: 45 kW

 

 


 

 

 

 

 

MSB-750 Projektet , Mönsterås

 

 

Totalleverans av ventilation, kyla och värme för ny mesaugn. 

 

Data:

 

Total luftmängd: 120 000 m³/h


 

 

 

Ny mesaugn, Mönsterås

 

 

Totalleverans av ventilationsutrustning inkl. värme, kyla och styrsystem för nytt sållhus, hugghus och pinnflisstack inom MSB750-projektet. 

 

Data:

 

Luftmängd: 72 000 m³/h