storaenso-pulpab-skutskaer.jpg
StoraEnso PulpAB, Skutskär, Totalleverans av kylcentral med egenutvecklad systemlösning för miljövänlig absorbtionskylning, Total kyleffekt: 4800 kw 

StoraEnso PulpAB, Skutskär

Kylcentral

Totalleverans av kylcentral med egenutvecklad systemlösning för miljövänlig absorbtionskylning med vatten som köldmedium och hetvatten som generatorsystem (motordrift). 

 

Data:

 

Total kyleffekt: 4800 kw 

Antal kylmaskiner: 3 st (fullt utbyggd)

 

 

 


 

 

 

Ved- och Flishantering

 

Totalleverans av ventilationsanläggning med tillhörande kyl-, värme-, styr- och elsystern för ställverk och manöverrum inom befintlig renseri och för ställverk och processlokal inom nytt sållhus.