M-Real Sverige AB, Total luftmängd: 75 000 m³/h , Värmecentral: 675 kW 

M-Real Sverige AB

KAMU-3

Totalleverans av ventilation-, kyla-, värmeanläggning vid om- och tillbyggnad av mesaugn, KAMU-3. Ny ställverksventilation med tillhörande kylcentral. Ombyggnad av befintlig lokalventilation med tillhörande värmecentral. 

Data:

Total luftmängd: 75 000 m³/h 

Värmecentral: 675 kW 

Kylcentral: 93 kW


FEVAK

Totalleverans av ventilationanläggning för att minska fuktinnehållet inom pappersmaskinhallen PM7, FEVAK. Tjänsteleverans av värmecentral för lokalventilation.

Data:

Total luftmängd: 365 000 m³/h 

Värmecentral: 3 275 kW


Renseri VED 96

Totalleverans av systemlösning, installation av ventilation till processlokal, ställverk, personal utrymmen, värme, kyla till nytt renseri. Leverans av hårdvara SÖ-anläggning.

Data:

Total luftmängd: 303 000 m³/h 

Total värmeeffekt: 4 280 kW 

Total kyleffekt: 485 kW


Indunstning 97

Totalleverans av systemlösning, installation av ventilation till processlokal, ställverk samt värme, kyla till ny IND. Leverans av hårdvara SÖ-anläggning.

Data:

Total luftmängd: 185 000 m³/h 

Total värmeeffekt: 2550 kW 

Total kyleffekt: 150 kW


Ställverk KTVO2

Totalleverans av ventilation, kyla för ombyggnad av ställverk KTVO2. 

Data:

Luftmängd 22 500 m³/h


Turbin

Totalleverans av lokalventilation, hydraulik- och tillskottsbyggnad.

Data:

Luftmängd 37 000 m³/h


Bestrykningsmaskin BM1

Totalleverans av ventilation för ny Bestrykningsmaskin, BM1.

Data:

Gasfiltrerad, kyld, avfuktad och befuktad luft 73 m³/s


Manöverrum PM6 och 7

Totalleverans av ventilation, kyla för ombyggnad av manöverrum PM6 och 7. 

Data:

Luftmängd 7 000 m³/h


Kylcentral

Totalleverans av kylanläggning, kylcentral för massabruket. 

Data:

Absorbtionskylaggregat 4350 kW