mondi-dynaes-ab.jpg
Frantschach pulp & paper AB, Väja, Totalleverans av systemlösning, installation av ventilation., Total luftmängd: 65 000 m³/h

Frantschach pulp & paper AB, Väja

Renseriet

Totalleverans av systemlösning, installation av ventilation.

 

Data:

Total luftmängd: 65 000 m³/h

 


 
Mixeri

Totalleverans av ventilationsanläggning samt begränsning av värmestrålning i vistesezonen vid mesaugnar i befintligt Mixeri. 

 

Data:

Total förvärmd uteluftmängd: 200 000 m³/h

 


 

 

Sedimentering

Totalleverans av ventilation för ställverk och korskoppling, Sedimentering. 

 

Data:

Luftmängd: 2500/450 m³/h

 


 

 

Tvätteri

Totalleverans av lokalventilation.

 

Data:

Luftmängd 130 000 m³/h

 


 

 

Barkstacksutmatning

Montage av ventilationsaggregat samt nytt kanalsystem.

 


 

 

STV-PM6

Leverans och byte av kylbatterier samt filterbank. STV-PM6 samt likströmsmotorkylning.

 


 

 

PM5

Totalleverans av ventilation ställverk, tillhörande ny eldrift PM5.