haernoesands-energi-och-miljoe-hemab.jpg
Härnösands Energi och Miljö, HEMAB, Total luftmängd 75 000 m³/h , Värmecentral 1 000 kW Kylcentral 100 kW

Härnösands Energi och Miljö, HEMAB

HEMAB

Totalleverans av pannhusventilation med tillhörande värmecentral i projekt biobränsleeldat kraftvärmeverk. Totalleverans av ventilation-, värme- och kylsystem för ställverk och regulatorrum.

 

Data:

Total luftmängd 75 000 m³/h Värmecentral 1 000 kW Kylcentral 100 kW