Lokaltyper

Våra produkter erbjuds till följande lokaltyper:

• El tekniska driftrum

• Laboratorier

• Processlokaler

• Övriga Industrilokaler 

 

För varje lokal upprättas checklistor där aktiviteterna förankras med respektive kund. Checklistorna omfattar allt, från mekaniska åtgärder via verifieringar till styrsystem.