Kunskap är nyckeln till perfekta funktionslösningar 

Svenska företag ökar idag koncentrationen mot sina kärnaffärer. Företagen koncentrerar sig på det man är bäst på och köper alltfler tjänster inom de stödjande systemen. Valet av pålitliga leverantörer/entreprenörer blir som en följd av detta allt viktigare. Helhetssynen ökar i betydelse och det är den totalt bästa lösningen som också gagnar företaget bäst. 

Keyvent Serviceavdelning startade sin verksamhet sommaren 2000. Keyvent Serviceavdelning arbetar med funktionslösningar/service för industriella VVS-system. Idag finns vi i Örnsköldsvik med operativ verksamhet i Västernorrland. Våra anställdas mångåriga erfarenheter i kombination med kompetens och resultat ligger till grund för våra kvalitésäkrade leveranser. Vi arbetar nära tillsammans med företagets övriga kompetenser inom entreprenadverksamheten.

Här kan du läsa mer om våra tjänster vi kan erbjuda.