Kvalitetspolicy

• Företaget skall inom sitt verksamhetsområde utföra arbeten i enlighet med gjorda överenskommelser/specificerade krav så att överensstämmelse uppnås mellan vårt arbete och kundens krav och förväntningar.

• Kvalitet är det effektivaste sättet att öka våra marknadsandelar och minska våra kostnader.

• Du som medarbetare är i samverkan med andra ansvarig för kvaliteten i ditt arbete.

• Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse. Mäts med regelbundna erfarenhetsåterföringsmöten.

• Kvalitets - och miljöarbetet skall stimuleras genom personalutbildning, utveckling av arbetsmetoder och arbetsorganisation och användning av effektiva hjälpmedel.

• Keyvent Serviceavdelning arbetar i övrigt enligt företagets kvalitetspolicy.

• VD ansvarar för att denna policy är förstådd, tillämpad och upprätthållen på alla nivåer i organisationen.