KEYVENT löser VVS-problemen. 

Stora som små. Det finns unika VVS-lösningar. Såväl i det stora i det små. Hunden, människans bästa vän, ventilerar på sitt speciella sätt. Keyvent är kundens bästa vän. Vi ser till helheten och strävar alltid efter att uppnå de totalt bästa VVS-lösningarna för våra kunder. Svenska företag ökar idag koncentrationen till sina kärnaffärer. Man arbetar med det man är bra på och köper allt fler tjänster. Valet av pålitliga leverantörer/entreprenörer blir som en följd av detta allt viktigare. Helhetssynen ökar därför i betydelse och det är den totalt bästa lösningen som också gagnar företaget bäst.