Referenser


Utansjö Bruk AB


Lab, Kokeri

Om- och tillbyggnad av ventilation laboratorium, Kokeri


UPS-rum

Om- och tillbyggnad av ventilation UPS-rum.