Referenser


Södra Cell AB


Projekt MSB-535, Mönsterås

Totalleverans av ventilations-, kyl-, och värmeanläggning vid ombyggnad av renseri och sållhus. Ny ställverksventilation med tillhörande kylcentral. Ombyggnad av befintlig lokalventilation med tillhörande värmecentral. Komplett styrsystem för hela anläggningen. 


Data:

Total luftmängd: 155 000 m³/h 

Värmecentral: 1 500 kW 

Kylcentral: 150 kW


Projekt MSB-535, Mönsterås

Totalleverans av ventilations-, kyl-, och värmeanläggning vid nybyggnad av pelletsanläggning. Ny ställverksventilation med tillhörande kylcentral. Ny lokalventilation med tillhörande värmecentral. Komplett styr- och elsystem för hela anläggningen. 


Data:

Total luftmängd: 120 000 m³/h

Värmecentral: 700 kW 

Kylcentral: 45 kW


MSB-750 Projektet , Mönsterås

Totalleverans av ventilation, kyla och värme för ny mesaugn. 


Data:

Total luftmängd: 120 000 m³/h


Ny mesaugn, Mönsterås

Totalleverans av ventilationsutrustning inkl. värme, kyla och styrsystem för nytt sållhus, hugghus och pinnflisstack inom MSB750-projektet. 


Data:

Luftmängd: 72 000 m³/h