Referenser


StoraEnso Packaging AB, Skoghall


Stora Paperboard AB, Skoghall CTMP-anläggning

Totalleverans av ventilations- anläggning för processlokal. Lokalen betjänas av två stycken fläktrum placerade på yttertak. Anläggningen är försedd med tre stycken intagshuvar i fasad för att utnyttja termiken och få en bättre sommarventilation. Dessutom finns sex stycken evakueringsfläktar placerade på yttertak.


Data:

Total tilluftsmängd: 350 000 m³/h