Referenser


SCA Graphics SUndsvall AB, Östrand


ÅP1

Totalleverans av pannhusventilation med tillhörande värmesystem för ombyggnad av fastbränslepannan, ÅP1. 


Data:

Total luftmängd 300 000 m³/h 

Värmecentral 4 000 kW


Kyla förvaltningsbyggnad

Totalleverans av komfortkyla till kontorslokaler, lab, kök och matsal.


Data:

Total luftmängd 40 000 m³/h 

Kylcentral 150 kW