Referenser


Norske Skogsindustrier ASA, Norge


Returfiberanläggning, Skogn

Totalleverans av ventilations-, värme- och kylanläggning. 

Data:

Luftmängd 290 000 m³/h


Renseri, Follum

Totalleverans av ventilation, värme och kyla för renseri TR-98. 

Data:

Luftmängd: 200 000 m³/h 

Installerad kyleffekt: 150 kW