Referenser


Kappa Kraftliner AB, Piteå


Ställverk Tampellapannan

Totalleverans av fläktrum, innehållande ventilationsutrustning för ställverk samt installation av kanalsystem.