Referenser


Härnösands Energi och Miljö, HEMAB


HEMAB

Totalleverans av pannhusventilation med tillhörande värmecentral i projekt biobränsleeldat kraftvärmeverk. Totalleverans av ventilation-, värme- och kylsystem för ställverk och regulatorrum.


Data:

Total luftmängd 75 000 m³/h Värmecentral 1 000 kW Kylcentral 100 kW