Referenser


Billerud Skärblacka AB 


Nytt renseri och servicebyggnad 

Totalleverans av ventilation, kyla, värme och sanitet. 


Data: Luftmängd: 185 000 m³/h 


Nytt ställverk flishantering 

Totalleverans av ventilation, kyla och värme. 


Data: Luftmängd: 21 000 m³/h