Referenser


Vattenfall Fastigheter


Vattenfall Fastigheter

Callcenterlokaler

Incitamentavtal med leverans av fjärrkylanläggning samt klimatanläggning för Callcenterlokaler, kv Tyr.