Cirkulationskylare


Keyvents kylaggregat är en bra lösning. 

 - Som en enkel och billig permanent lösning. 

 - Som komplement till den existerande anläggningen. Till exempel under de varma sommarmånaderna. 

 - Som tillfällig lösning innan man byter ut hela ventilationsanläggningen. 


Keyvents kylaggregat finns i flera olika storlekar och med varierande varvtal vilket gör det möjligt att variera köldeffekten efter behov.